Allmänt om verifiering

Verifiering handlar om att garantera äktheten hos en vara, en tjänst, en process, eller till och med en enskild person. I grunden betyder verifiering, och det närbesläktade ordet certifiering, att det finns en fristående aktör som godkänner exempelvis att tjänsten eller varan är tillverkad på ett visst sätt, uppfyller vissa bestämda krav avseende miljö, kvalitet, med mera, eller är säker att använda. Således kan vad som helst verifieras eller certifieras, så länge det finns någon mening med det!

För att få en djupare inblick i vad verifiering kan handla om är det klokt att gå igenom några exempel, under två olika rubriker.

Identifiering
I många transaktioner, såväl på nätet som i verkliga livet, behövs verifiering för att köpare och säljare, myndigheter och andra parter ska vara säkra på att motparten i transaktionen verkligen är den han eller hon utger sig för att vara. Vi kan ta ett så enkelt exempel som när vi ska köpa alkohol på systemet. Det är ju 20-årsgräns på Systembolaget. Alltså måste vi verifiera vår ålder i kassan. Det gör vi med en godkänd legitimeringshandling. Dessa ges ut av statliga myndigheter. Polisen ger ut pass. Körkort, som även fungerar som legitimation, ges ut av Trafikverket. Notera att man inte behöver just pass eller körkort för att legitimera sig. Skatteverket utfärdar nämligen svenskt id-kort, bland annat för att personer, som inte är svenska medborgare, men är folkbokförda i Sverige, ska kunna legitimera sig.

Med internets intåg i vardagslivet har det sedan uppkommit ett behov av legitimation på nätet. Därför har en så kallad e-legitimation tagits fram. Många banktjänster kräver e-legitimation, så också Skatteverket, bland annat om man vill deklarera på nätet.

Kvalitetssäkring
När det handlar om att garantera en varas äkthet eller en tjänsts kvalitet, för att nämna några exempel, så är det kvalitetssäkring det handlar om. Visst, ett företag kan ju påstå att en produkt är både säker, tillförlitlig och av mycket hög kvalitet, men varför ska man lita på företagets påstående? För att undanröja eventuella tvivel om kvaliteten på en vara eller tjänst kan företag verifiera sina påståenden genom certifiering. Genom utgivningen av kvalitetsbevis, så kallade certifikat, kan den utgivande aktören se till att bara produkter med hög kvalitet släpps ut på marknaden. Samtidigt får köparen en garanti för att den köpta varan eller tjänsten kommer att hålla utlovad kvalitet.

En mycket känd aktör inom certifiering är Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). De flesta av oss har hört om olika ISO-standarder. Genom ISO-standarder säkerställs kvaliteten på produkter, tjänster, processer och mycket mer, över hela världen.