Verifiering vid snabblån

Tanken med snabblån, eller sms-lån som denna låneform populärt kallas, är att man ska få pengarna i handen så fort som möjligt. Därför måste också verifieringen gå skyndsamt. Skulle man behöva besöka ett bankkontor och fylla i en låneansökan, och därefter vänta på beviljande, vore lånet inte att betrakta som direkt snabbt. Långivaren måste ändå givetvis göra identitetskontroll, kreditupplysning och säkerställa att låntagaren accepterar både de allmänna avtalsvillkoren och villkoren för det specifika lånet.

När man ansöker om ett snabblån för första gången uppger man ett antal uppgifter. Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och kontonummer är de uppgifter som efterfrågas. Genom att ange dessa uppgifter verifierar man sin identitet, det vill säga att man är den man utger sig för att vara. Men, att uppge uppgifter på en webbplats, är inte att likställa med en underskrift med e-legitimation, eller att helt enkelt visa upp ett pass eller ett id-kort i verkliga livet. Långivaren kan alltså inte lita på låntagaren fullt ut, utan måste göra några egna kontroller för att verifiera låntagarens uppgifter.

Först granskar långivaren givetvis personnumret för att se att det existerar en verklig person bakom siffrorna. Det andra långivaren gör är att ta en kreditupplysning. Det är dock inte obligatoriskt. Lagen tvingar inte långivaren att göra en kreditupplysning när det handlar om snabblån. De flesta företag som erbjuder snabblån gör dock detta. Kreditupplysningen visar låntagarens ekonomiska ställning. Om långivaren bedömer att låntagaren är kreditvärdig, och ett snabblån därför kan beviljas, skickas ett sms till det telefonnummer som uppgavs vid ansökan. Låntagaren ska svara på detta sms för att pengarna ska kunna betalas ut. Här sker det sista steget i långivarens verifieringsprocess. Låntagaren ska nämligen ha ett telefonabonnemang i eget namn för att beviljas lån. Detta sista steg inkluderar också själva signaturen, genom vilken låntagaren accepterar lånebelopp, räntekostnad och de allmänna lånevillkoren.

Efter att man har beviljats sitt första snabblån hos en viss långivare behöver denna verifieringsprocess inte upprepas vid framtida ansökningar. En förutsättning för detta är givetvis att man betalade tillbaka lånet i rätt tid.